IV Festival Internacional de Cine Documental sobre Género. MujerDoc

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL SOBRE GÉNERO. MUJERDOC
Deu centímetres més a prop del cel ha estat seleccionada en la 4ª edició del Festival Internacional de cine Documental sobre Género, mujerDoc, que tindrà lloc entre els dies 11 i 15 de març de 2013 a Sòria. Participarà en la Secció Paral·lela.

Deu centímetres més a prop del cel ven de ser seleccionado 4ª edición del Festival Internacional de cine Documental sobre Género, mujerDoc, que terá lugar entre os días 11 e 15 de marzo do 2013 en Soria. Participará na Sección Paralela.

Deu centímetres més a prop del cel ha sido seleccionado en la 4ª edición del Festival Internacional de cine Documental sobre Género, mujerDoc, que tendrá lugar entre los días 19 y 24 de marzo do 2013. Participará en la Sección Paralela.

Pàgina oficial: mujerDoc